Widnet Solutions


Што може да направи WIDNET HR порталот за вашата компанија?

Порталот WIDNET HR е иновативен систем за управување со човечки ресурси во компаниите. Главната цел на нашиот производ е чување и обработка на податоци за сите вработени. Во него се чуваат и презентираат информации за организациската структура, годишните одмори, платите, стажот, видот на вработувањето, развојот во претпријатието, обука, остварување на целите, признавање на вработените и други податоци во согласност со барањата на компаниите.


Нашиот софтвер

Нашиот софтвер се состои од 11 модули со повеќе под-модули. Главниот софтвер ги содржи следниве модули: Алатка за регрутирање, отсуства, управување со цели (продажба и индивидуални цели), плати, платформа за е-учење, библиотека и тестирање, службени патувања, снимање на работно време, управување со корисник, мој профил, организациска структура.

Дополнително, имаме развиено две одделни платформи:
Алатка за препознавање и наградување на вработени
Автоматски распоредувач (управување со смени)

ЗА WIDNET

Нашата приказна

WIDNET ДОО, Скопје е нова компанија основана од тројца претприемачи. Идејата за овој проект и софтвер всушност дојде некаде во средината на 2018 година како резултат на пречките што ги сретнавме лично кога аплициравме за годишни одмори исто така и кога ги замоливме претпоставените да ни дадат повратни информации за нашите достигнувања. WIDNET ДОО Скопје е компанија која првенствено се фокусира на развој на апликации во компјутерско програмирање. Ние го ставаме главниот фокус во програмирањето на модулите поврзани со управување со човечки ресурси, управување со годишните цели на вработените и целите за управување со продажбата во компаниите.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Професионалци

WIDNET е основана од тројца професионалци, еден од услуги на клиенти, еден од оддел за продажба и еден од канцеларија за развој и поддршка на ИТ.
Во моментов, WIDNET вработува повеќе од 20 професионалци поделени во неколку специфични области:
– Развој на софтверски решенија
– Бизнис анализи
– ВЕБ-дизајнери
– Сектор за бизнис продажба
– Техничка поддршка
– Консултации за производи поврзани со менаџмент на човечки ресурси
– Корпоративни комуникации и маркетинг

НАШИ СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА

Управување со цели

Започнува од 5 ЕУР
месечно/лиценца
✓ Индивидуални цели
✓ Продажни цели
Дознај повеќе

Алатка за препознавање и наградување на вработени

Започнува од 7 ЕУР
месечно/лиценца
✓ Алатка за препознавање и наградување на вработени
Дознај повеќе

Побарајте бесплатна презентација

Подготвени сме да го поставиме вашиот бесплатен пробен период за нашиот софтвер

НАШИ ПАРТНЕРИ

OUR MISSION:

WE HELP BUSINESSMEN TO DOUBLE THEIR ANNUAL GROWTH BY DELIVERING OPTIMAL HUMAN CENTRIC TECH PRODUCTS AND RELATED SERVICES.