Widnet Solutions


Што може да направи WIDNET HR порталот за вашата компанија?

Порталот WIDNET HR е иновативен систем за управување со човечки ресурси во компаниите. Главната цел на нашиот производ е чување и обработка на податоци за сите вработени. Во него се чуваат и презентираат информации за организациската структура, годишните одмори, платите, стажот, видот на вработувањето, развојот во претпријатието, обука, остварување на целите, признавање на вработените и други податоци во согласност со барањата на компаниите.


Нашиот софтвер

Нашиот софтвер се состои од 11 модули со повеќе под-модули. Главниот софтвер ги содржи следниве модули: Алатка за регрутирање, отсуства, управување со цели (продажба и индивидуални цели), плати, платформа за е-учење, библиотека и тестирање, службени патувања, снимање на работно време, управување со корисник, мој профил, организациска структура.

Дополнително, имаме развиено две одделни платформи:
Алатка за препознавање и наградување на вработени
Автоматски распоредувач (управување со смени)

ЗА WIDNET

Нашата приказна

WIDNET ДОО, Скопје е нова компанија основана од тројца претприемачи. Идејата за овој проект и софтвер всушност дојде некаде во средината на 2018 година како резултат на пречките што ги сретнавме лично кога аплициравме за годишни одмори исто така и кога ги замоливме претпоставените да ни дадат повратни информации за нашите достигнувања. WIDNET ДОО Скопје е компанија која првенствено се фокусира на развој на апликации во компјутерско програмирање. Ние го ставаме главниот фокус во програмирањето на модулите поврзани со управување со човечки ресурси, управување со годишните цели на вработените и целите за управување со продажбата во компаниите.

Професионалци

WIDNET е основана од тројца професионалци, еден од услуги на клиенти, еден од оддел за продажба и еден од канцеларија за развој и поддршка на ИТ.
Во моментов, WIDNET вработува повеќе од 20 професионалци поделени во неколку специфични области:
– Развој на софтверски решенија
– Бизнис анализи
– ВЕБ-дизајнери
– Сектор за бизнис продажба
– Техничка поддршка
– Консултации за производи поврзани со менаџмент на човечки ресурси
– Корпоративни комуникации и маркетинг

Наши софтверски решенија

Основен пакет+

 • Отсуство
 • Плати
 • Е-учење
 • Курсеви, семинари, тестирање
 • Работно време
 • Мој Профил
 • Организациска структура

Алатка за регрутирање

 • Управување со апликации
 • Алатка за регрутирање
 • ВЕБ-интерпретација

Управување со цели

 • Индивидуални цели
 • Продажни цели
 • Алатка за препознавање и наградување на вработени

  • Алатка за препознавање и наградување на вработени

  ЦЕНОВНИК И ТАРИФНИ МОДЕЛИ

  Основен пакет+

  Започнува од 5 ЕУР
  месечно/лиценца

  Алатка за регрутирање

  Започнува од 50 ЕУР годишно/лиценца

  Управување со цели

  Започнува од 5 ЕУР месечно/лиценца

  Алатка за препознавање и наградување на вработени

  Започнува од 7 ЕУР месечно/лиценца

  Побарајте бесплатна презентација

  Подготвени сме да го поставиме вашиот бесплатен пробен период за нашиот софтвер

  Наши сведоштва

  321

  Facebook Фанови

  578

  LinkedIn Партнери

  11301

  Посети на нашата страна

  19

  Години искуство

  БИДЕТЕ ПАРТНЕР СО НАС

  Ние сме подобри заедно. Соединете се со најдобриот софтвер за човечки ресурси.