Widnet Solutions

Модули и план

Основен пакет+

Софтверски пакет
5 започнува од /месечно
  • Модули:
  • Отсуство
  • Плати
  • Е-учење
  • Курсеви, семинари, тестирање
  • Работно време
  • Мој профил
  • Структура на организацијата
популарно

Можете да ни оставите порака