Widnet Solutions

Одете дигитално во процесот на вработување!

Дали сте подготвени за нова, целосно дигитална алатка што ќе ја поедностави вашата секојдневна работа?

WIDNET разви алатка што ќе го замени стариот и долг процес при избор на најсоодветен кандидат за одредена работна позиција.

Овој софтвер овозможува целосно управување со дигиталниот избор. Се состои од база на податоци со пријавени кандидати и нивно оценување.

КЛУЧНИ ПРИДОБИВКИ:

  • Направете ваша или кандидатска биографија во рамките на алатката
  • Модулот за апликација за кандидати може да се вклучи на вашата веб-страница
  • Целосно дигитален процес на оценување на кандидатите
  • Лесен пристап до сите апликации од кандидати
  • База на кандидати со преглед на сите релевантни податоци

WIDNET ви нуди поддршка 24/7

Видео презентација

OUR MISSION:

WE HELP BUSINESSMEN TO DOUBLE THEIR ANNUAL GROWTH BY DELIVERING OPTIMAL HUMAN CENTRIC TECH PRODUCTS AND RELATED SERVICES.