Widnet Solutions

Varje team är en grupp med människor. Men inte varje grupp människor är ett team.

Programvarusystemet ger struktur. Strukturen ger en översikt, visar den verkliga situationen, som är grund för en bra kommunikation och för att uppnå de uppsatta företagsmålen.

Men utan medvetenhet om anslutning, öppenhet, medverkan av människor i processen för kreativitet och innovation, systemisk uppfattning och utveckling av människorna, kan organisationen inte förlita sig på motiverade människor som kommer att känna sig som en del av organisationssystemet.

Utan motiverade människor som känner sig som en del av organisationssystemet är det orealistiskt för en organisation att förvänta sig att uppnå framsteg och utveckling.

Balansen mellan hierarkiskt ledarskap och medveten ledarskap är avgörande för en organisations hälsa. Naturligtvis är mål, slutförande av uppgifter, delegering, informationsutbyte, beslutsfattande och vinst viktigt.

En organisation kommer bara att ha framgång om människor gör personliga framsteg. För att det ska hända krävs det en investering av tid, pengar och energi för att utveckla medvetna ledare.

Övning visar att moderna företag, som strävar efter hållbar utveckling, investerar stort i personalens personliga utveckling. Endast denna långsiktiga investering har visat sig vara en avkastning, eftersom den motiverar utvecklingen av personlig, miljömässig och systemisk medvetenhet hos varje anställd.

Människor är organisationens drivkraft. De skapar, flyttar och underhåller verksamheten. Utanmänniskorskulleföretaget bara varaen tom byggnad.

Marina Anchevska
CEO, NLP Master Trainer, Business Coach,
Writer, Transformational Entrepreneur

Our software consists of 11 modules with more sub-modules. The main software contains the following modules: Recruitment tool, Absences, Performance management (sales and individual goals), Salaries, E- learning platform, Library and testing, Business trips, Working time recordings, User management, My profile, Organizational structure

OUR MISSION:

WE HELP BUSINESSMEN TO DOUBLE THEIR ANNUAL GROWTH BY DELIVERING OPTIMAL HUMAN CENTRIC TECH PRODUCTS AND RELATED SERVICES.